Cornelia Wennberg
Cornelia Wennberg

Varför valde du den här utbildningen?

Ämnet genusvetenskap valde jag av rent intresse. Jag ville göra det jag tyckte var kul helt enkelt och inte fokusera på vad som efterfrågas på arbetsmarknaden eller vad mina vänner valt att läsa. Och sedan gick jag vidare till Genusvetenskap II för att det var så roligt. Men efter hand har jag också insett att genusvetenskap kommer att bli en del av min utbildning och inte bara något jag läser för skojs skull.

Vilka förväntningar hade du på din utbildning innan du började studera?

Jag hoppades kunna bredda min förståelse för vad genusvetenskap är och ville öka min kompetens att diskutera de här frågorna. Jag ville känna mig ”coolare” när jag pratade om genus helt enkelt. Och utbildningen har absolut levt upp till mina förväntningar.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs jättebra. Det var till och med roligare än jag trodde. Första delkursen på Genusvetenskap II har varit bäst hittills, men uppsatsen blir säkert också kul. Det känns så bra att läsa något som man verkligen brinner för och jag tycker att jag känt större delaktighet i undervisningen än vad jag hört kompisar berätta om att de upplevt under sina högskolestudier.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Queer- och intersektionalitetsbegreppen var väldigt intressanta att läsa om. De är också så centrala och viktiga för resten av studierna.

Har du läst några andra ämnen utöver genusvetenskap?

Nej, genusvetenskap är mitt första ämne och jag tycker det är ett väldigt bra startämne. Det har breddat mitt intresse för andra studier.

Vem skulle du rekommendera att läsa genusvetenskap?

Alla. Verkligen alla. Alla skulle i alla fall behöva läsa det. Undervisningen är akademisk, men den kräver inga förkunskaper. Jag har inte känt mig oerfaren och det har varit en skön jargong i klassrummet. Om du är intresserad av hur kön, etnicitet, klass och andra kategorier samspelar och förstås, så borde du läsa genusvetenskap.

Vad vill du göra efter studierna på ERG?

Jag vill ta ut en kandidat i genusvetenskap och även läsa arbetsmarknadskunskap och företagsekonomi. Jag är intresserad av jämställdhetsfrågor och hur kön görs i arbetslivet och på företag. Jag vill jobba med hur kvinnor rent praktiskt ska ta plats på arbetsmarknaden.