Kevin Pettersson
Kevin Pettersson

Vilka förväntningar hade du på din utbildning?

Jag ville få en möjlighet att specialisera mig inom mina intresseområden: integration, migration och mångkultur.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs jättebra. Vi är en liten grupp som läser på magister-/masterprogrammet så det blir mycket personlig kontakt.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Just nu läser jag delkursen Ämneshistorisk fördjupning och det är intressant att se hur ämnet förhåller sig till sin historia och hur mycket som har hänt inom etnologin.

Om någon bad om ett bra skäl att läsa samma utbildning som du, vad skulle du säga till dem?

Att etnologin öppnar upp ögonen för komplexiteten i samhällsutvecklingen. Till exempel får man lära sig hur enskilda personberättelser kan ge verkligt mångfacetterade bilder av ett visst samhällsfenomen. Etnologin kan kanske verka lite flummig utifrån, men man får faktiskt lära sig mycket konkreta färdigheter. Jag har exempelvis lärt mig att intervjua och transkribera, praktiska kunskaper som verkar efterfrågade på arbetsmarknaden. När jag läste Etnologi II fick vi även möjlighet att som extrajobb transkribera intervjuer för ett forskningsprojekt, och vi fick också vara med på en workshop där materialet skulle analyseras.

Hur skulle du vilja använda kunskaperna från den här utbildningen i framtiden?

I framtiden skulle jag gärna vilja forska inom mitt intresseområde, men jag vill också arbeta med dessa frågor rent praktiskt. Till exempel kan jag tänka mig att arbeta ideellt som språkvän, det vill säga arbeta med integration och möta flyktingar.

Har du läst några andra ämnen utöver etnologi?

Jag har tidigare läst Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet på Örebro universitet. Inom det läste jag statsvetenskap, kulturgeografi och historia.