Nicole Pergament Crona. Foto: Dan Crona.
Nicole Pergament Crona. Foto: Dan Crona.

Vilka förväntningar hade du på din utbildning innan du började studera hos oss?

Jag har siktet inställt på att forska i framtiden, så min förhoppning var att det här programmet skulle förbereda mig för forskarutbildningen i etnologi. Och så ville jag förstås uppdatera min kunskaper eftersom det var ett par år sedan jag läste mina första kurser i ämnet.

Hur trivs du med studierna?

Jag är supernöjd så här långt. Det känns extremt lyxigt att ingå i en liten grupp och ha tillgång till en professor. Och jag uppskattar verkligen att institutionen genomsyras av en så påtaglig omsorg om oss studenter. Jag känner mig hela tiden oerhört väl omhändertagen.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Det var intressant att läsa om ämneshistoriken. Det har fördjupat de kunskaper jag hade sedan tidigare. Det var också roligt och lärorikt att under vetenskapsteorin få granska min egen gamla c-uppsats utifrån vissa vetenskapliga kriterier.

Om någon bad om ett bra skäl att läsa samma utbildning som du, vad skulle du säga till dem?

Om man är intresserad av att forska eller arbeta som etnolog på museum är det här en bra och relevant utbildning. Det är även ett bra breddningsämne för journalister med siktet inställt på kulturhistoria och kulturmöten.

Hur skulle du vilja använda kunskaperna från den här utbildningen i framtiden?

Dels hoppas jag få möjlighet att använda mina kunskaper i en framtida forskarutbildning. Men färdigheter som intervjuteknik, logiskt tänkande och textdisposition kommer också väl till pass i mitt arbete som skribent. Faktum är att jag inte visste att jag kunde skriva förrän jag skrev min c-uppsats.

Har du läst några andra ämnen utöver etnologi?

Jag har läst konstvetenskap med inriktning mot bebyggelsehistoria, praktisk retorik och lite filmvetenskap.