Nora Sarii
Nora Sarii

Vilka förväntningar hade du på din utbildning?

Jag visste faktiskt inte så mycket om utbildningen från början, det här är första gången jag studerar på Stockholms universitet. Men jag var nyfiken på ämnet och hoppades få läsa något som verkligen intresserade mig, och de förväntningarna har infriats.

Hur trivs du med studierna?

Åh, jättebra! Jag gillar verkligen upplägget på den första delkursen med seminarier och små inlämningsuppgifter varje vecka istället för en stor tentamen på slutet. Och på de lärarlösa seminarierna diskuterar vi allt möjligt och lär känna varandra bättre.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Att få titta med analytisk och lite mer kritisk blick på maskulinitet och mäns beteendemönster har varit jättespännande. Det är ju något som kanske vanligtvis uppfattas som väldigt positivt och oproblematiskt i samhället. 

Om någon bad om ett bra skäl att läsa samma utbildning som du, vad skulle du säga till dem?

Om man som jag är feminist och vill ha lite mer "kött på benen" passar genusvetenskap perfekt. Det är dessutom ett väldigt bra och fritt kursupplägg och en icke dömande stämning i klassrummet. Jag upplever verkligen att det går bra att diskutera alla frågor.

Hur skulle du vilja använda kunskaperna från den här utbildningen i framtiden?

Jag har ju en bakgrund som byggnadsingenjör så det vore spännande om det gick att föra in genuskunskaperna i den branschen. Det skulle till exempel vara kul att hålla på med feministisk stadsplanering eller arbeta som hållbarhetsexpert inom stadsbyggnad och byggnadsdesign.

Har du läst några andra ämnen utöver genusvetenskap?

Förutom att läsa till byggnadsingenjör i tre år i Jönköping har jag även läst arkitekturhistoria i Lund och ett år journalistik vid Södertörns högskola.