Sara Bergkvist
Sara Bergkvist

Varför valde du den här utbildningen?

Jag letade efter kandidatprogram och beskrivningen av mångfaldsprogrammet passade mig. Jag sökte ett tiotal olika program, men det här var mitt förstahandsval.

Vilka förväntningar hade du på din utbildning innan du började studera?

Jag hoppades få lite svar på frågor jag hade om ojämlikhet och ojämställdhet i samhället. Jag hade ganska höga förväntningar, men samtidigt visste jag att det var en helt ny utbildning och att den därför kanske inte skulle kunna leva upp till dem.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs jättebra. Utbildningen har överträffat mina förväntningar.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Jag såg mig som en ganska medveten person innan jag började studierna, men under utbildningens gång analyseras och dekonstrueras samhället hela tiden och man får många nya insikter om hur makt fungerar. Både på en samhällelig och en personlig nivå.

Har du läst några andra ämnen utöver de som ingår i det här kandidatprogrammet?

Ja, jag har tidigare läst religionsvetenskap på ett annat lärosäte.

Vem skulle du rekommendera att läsa Kandidatprogram i mångfaldsstudier?

Främst den som är intresserad av förändringsarbete i någon form. Programmet skulle säkert vara bra för många, men jag tror inte att alla kan tillgodogöra sig det. Även om det är en utbildning som kan användas inom många olika områden bör man nog känna ett förändringssug för att verkligen kunna uppskatta och ta den till sig.

Vad vill du göra efter studierna på ERG?

Antingen söker jag masterutbildningen i etnologi, eller så arbetar jag lite först. Då vill jag jobba praktiskt med feministiskt och antirasistiskt arbete på en organiserande nivå.