Möt våra studenter

Möt våra studenter

Möt ERG-studenter

Undrar du över hur det är att studera etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap hos oss? Läs vad våra studenter tycker!

 • Alexandra McCormick - tumnagel Möt Alexandra McCormick, religionsstudent Alexandra McCormick läser till gymnasielärare i religionskunskap. I denna intervju berättar hon bland annat om hur hon trivs med studierna och hur hennes hästintresse passar in i läraryrket.
 • Nicole Pergament Crona Möt Nicole Pergament Crona, etnologistudent Nicole Pergament Crona går på magister-/masterprogrammet och vill gärna forska i framtiden. I denna miniintervju berättar hon bland annat om hur etnologin fick henne att förstå att hon kunde skriva.
 • Nora Sarii Möt Nora Sarii, student på Genusvetenskap I Nora Sarii läser Genusvetenskap I, har tidigare arbetat som byggnadsingenjör och tycker att det vore spännande att få syssla med feministisk stadsplanering. I denna miniintervju berättar hon om sina intryck av genusstudierna vid ERG.
 • Kevin Pettersson Möt Kevin Pettersson, etnologistudent Kevin Pettersson läser magister-/masterprogrammet i etnologi. I denna miniintervju berättar han om vilka praktiska och konkreta färdigheter, utöver de teoretiska kunskaperna, studierna har givit honom.
 • Clara Strandros Berden Möt Clara Strandros Berdén, etnologistudent Clara Strandros Berdén läser kandidatprogrammet för museer och kulturarv. Här berättar hon vilken delkurs hon tyckt bäst om hittills och varför hon har försökt få svampen på Stureplan att hamna på museum.
 • Anna Fredholm Möt Anna Fredholm, etnologistudent Anna Fredholm studerade etnologi för första gången kring millenieskiftet och har därefter arbetat som museiintendent på Armémuseum. Nu är hon tillbaka på ERG för att läsa magister-/masterprogrammet i etnologi.
 • Sara Bergkvist 2 Möt Sara Bergkvist - student på kandidatprogrammet i mångfaldsstudier I denna miniintervju berättar hon bland annat om vad hon funnit särskilt intressant och vem hon tycker borde läsa mångfaldsstudier.
 • Cornelia Wennberg 2 Möt Cornelia Wennberg - student i genusvetenskap Cornelia läser Genusvetenskap II och ser fram emot uppsatsen. Här berättar hon bland annat om hur hon valde ämne, vilka förväntningar hon hade på utbildningen och hur genusstudierna levt upp till dem.
 • Mathilda Hagfoss 2 Möt Mathilda Hagfoss - student i etnologi Mathilda Hagfoss läser kursen "Etnologi II" vid ERG. Här berättar hon om sitt val av utbildning, vad som är det bästa med campus Frescati och varför hon fått en bra bild av etnologer.
 • Therése Björnman 2 Möt Therése Björnman - student i genusvetenskap Therése Björnman läser kursen Genusvetenskap II på ERG. I denna miniintervju berättar hon om vilka förväntningar hon hade på utbildningen och hur hon trivs med sina studier.
 • Charlotta Dahlén 2 Möt Charlotta Dahlén - student i etnologi Charlotta Dahlén läser masterkursen i etnologi. Här berättar hon om hur det kom sig att det blev just detta ämne och varför hennes b-uppsats handlar om sophanteringen i Hjulsta.
 • Lisa Raeder Möt Lisa Raeder - student i genusvetenskap Lisa Raeder läser kandidatkursen i genusvetenskap vid ERG. Här berättar hon varför, och om hur planerna för framtiden ser ut.
 • Kalle Ström 2 Möt Kalle Ström - student i etnologi Kalle Ström läser magister-/masterprogrammet i etnologi. Här berättar han om sin utbildning och vad han tycker etnologiämnet har att erbjuda.
 • Karin Lind Möt Karin Lind - student i religionshistoria Vi ställer sju frågor till Karin Lind som läser religionshistoria inom kombinationsprogrammet.
 • Andreas Runnemo liten Möt Andreas Runnemo - student i genusvetenskap Andreas Runnemo läser höstterminen 2014 kursen Genusvetenskap II på ERG. I denna miniintervju berättar han om varför han valde just genusvetenskap och om sin upplevelse av studierna.
 • Gustav Larsson 2 Möt Gustav Larsson - student i religionshistoria Gustav Larsson är student på magister-/masterprogrammet i religionshistoria. I denna miniintervju berättar han om varför det blev just denna utbildning, hur han trivs med studierna och vad som varit särskilt intressant.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Jannica Vestergård
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Helena Hörnfeldt
tel: 08-16 1165
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet