Genusvetarnas framtid
 

Det är för att råda bot på detta som Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet nu har genomfört en landsomfattande alumniundersökning bland tidigare genusstudenter, "Genusvetarnas framtid". De frågor som undersökningen framför allt velat besvara är: Vem är genusstudenten? Hur värderar hen sina studier? Och hur tungt väger genusvetenskapen som merit på arbetsmarknaden?

Undersökningen visar bland annat att genusstudenterna i mycket stor utsträckning är nöjda med sin utbildning och att de också får jobb. Men den lyfter även fram att studenterna inte alltid är säkra på om deras kunskaper uppfattas som en merit av potentiella arbetsgivare.

Se vidare:

Sammanfattande artikel av undersökningen på Nationella sekretariatet för genusforsknings hemsida

Ladda ner undersökningen som pdf eller beställ den här