Omtentamen under pågående termin annonseras ut på kursens sajt i Athena och infaller under någon av de nedanstående omtentamensperioderna. Om du vill tentera en kurs du läst en tidigare termin måste du så tidigt som möjligt men senast en vecka innan uppsamlingsperiodens periodens början anmäla att du avser att tentera! Kontakta i första hand kursansvarig lärare, i andra hand ERGs studentexpedition.

Information om terminstider och periodindelning

HT20

Vecka 35 (innan terminen startar) - allmän uppsamling
Omtentamen för vårterminens sista delkurs (period D). Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare)

Vecka 46
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A samt period D (från tidigare terminer).

Vecka 51
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Vecka 1
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.

Vecka 1-2 - allmän uppsamling
Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

VT21

Vecka 9
Omtentamen för höstterminens sista delkurs (period D).

Vecka 15
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A.

Vecka 20
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Vecka 23 (efter terminens slut)
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.