Foto: Pixabay

Priset utdelas för att uppmärksamma och belöna studentengagemang och vid överlämningsceremonin framförde kårens studiebevakare Emilia Nygård en sång till gitarrkomp med en text som berömde studentrådets inkluderande profil.

Som ytterligare motivering angavs att studentrådet vid ERG har en fin gemenskap och en vilja att göra positiva förändringar för studenterna vid institutionen. Under det gångna året har man bland annat bjudit in till olika typer av kulturevenemang dit alla studenter varit välkomna.