Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

När öppnar sen anmälan?

Under Viktiga datum kan du se när sen anmälan öppnar inför varje termin. För vårterminens utbildningar öppnar sen anmälan den 13 december.

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10.

 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs löpande. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Återanmälan

Om du har blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på Antagning.se

Våra ämnen i utbildningskatalogen

Etnologi

Religionshistoria

Genusvetenskap