Kursen problematiserar hur psykoaktiva droger används i religiösa sammanhang. Exempel hämtas från alla världsdelar, från förhistorien och in i vår tid. Kursen ger också en överblick över olika religiösa perspektiv på droger och drogbruk samt en orientering i hur ämnet har behandlats inom religionshistorisk forskning.

Kursplan och anmälan