Stipendiet kan sökas av studenter på avancerad nivå och doktorander. Med ansökan ska följa en plan för hur medlen ska disponeras, samt en kortare presentation av sökanden. Kompletterande uppgifter kan eventuellt efterfrågas. En utdelningsnämnd bedömer ansökningarna.

Ansökan ska skriftligen vara stiftelsen tillhanda senast 15 november 2013 och skickas till:

Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet
Att: Registrator.
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Upplysningar lämnas av Lars Kaijser, lars.kaijser@etnologi.su.se alternativt tfn. 08 – 674 79 15.