Sofia Holmdahl. Foto: Julia Paulsson.
Sofia Holmdahl. Foto: Julia Paulsson.

Hur kommer det sig att ni tagit detta initiativ?

I samtal med andra studentråd har vi fått många olika idéer. Kommunikation med andra med samma utgångstanke och mål har lett till inspiration för vad vi kan göra som studentråd. Just ett lägre seminarium har vi tagit direkt från lingvistikens studentråd som har ett liknande vilket fungerat bra. Vi tänkte ”ja, men kan de kan vi” och så bestämde vi oss ivrigt bara. 

Hur fungerar det och vilka får vara med?

Alla som studerar vid ERG och som skriver ett självständigt arbete är välkomna på det lägre seminariet. Tanken är att alla deltagare ska få presentera sitt pågående arbete för att det sedan ska diskuteras med övriga deltagare. Vi vill att vi som studenter ska få öva på att presentera och att kommentera varandras arbeten på ett bra sätt. Det är tänkt att vara en övning inför en framtid inom akademin men även att öva inför arbetslivet. Det är något annorlunda än ett uppsatsseminarium då en hos oss möter andra än sina kursare och att det förutsätter att en förbereder sig på ett annat sätt samt att övningen på att presentera sitt innehåll blir centralt. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att träffa studenter från andra kurser och ämnen vilket verkligen både kan generera nya tips men också nya bekantskaper. Att lära sig förklara sitt arbete inför studenter som inte har en förförståelse för ämnet är en bra övning för verkligheten.

Vad kommer ni att prata om under våren?

Eftersom detta är terminen då lägre seminariumet startar vid ERG kommer alla former av ämnen vara av intresse. Om det lägre seminariet skulle bli av stor succé kommer det i framtiden kanske avgränsas eller delas upp i olika teman. Det viktiga för oss är just diskussionen mellan kurser och mellan ämnen och det innefattar just en bredd.

När kör ni igång och hur gör man för att vara med?

Under våren kommer vi ha ett lägre seminarium. Detta kommer ske i början av maj. Eftersom det är vårt första lägre seminarium krävs det viss tid för planering. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta och inser att en akademisk diskussion om ens uppsats verkligen kan gynna slutresultatet. För att visa sitt intresse för detta får en gärna kontakta erg.student@gmail.com så kommer mer exakt information senare.