Studieinformation

Studentexpeditionen vid ERG

Om du vill prata med en studievägledare, registrera dig på en kurs som inte har webbregistrering eller hämta en tenta ska du besöka studentexpeditionen på plan 6 i E-huset.

Foto: Niklas Björling.

Studentguide för vår lärplattform Athena

Athena är den nya lärplattformen på Stockholms universitet och ersätter Mondo. Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena samt länkar till ytterligare hjälp.

Att tentera vid ERG

Hur anmäler jag mig till en tentamen? När äger nästa uppsamlingsskrivning rum? Och var hämtar jag min rättade tenta? Här får du svar på dessa och andra frågor som rör tentamenshanteringen vid institutionen.

Papper

Inlämningsperioder för hemskrivningar och restuppgifter

Om du har missat en hemtentamen eller har en rest att ta igen så gäller numera fasta inlämningsperioder. Här finner du vilka perioder som gäller för 2019.

Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Här finner du öppettider för tentamensutlämningen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Studie- och språkverkstaden

Behöver du finslipa din studieteknik? Eller vill du bli bättre på att skriva akademiskt? Då kan du kontakta Studie- och språkverkstaden i Studenthuset.

Studera med funktionsnedsättning

Vill du studera hos oss och har en funktionsnedsättning?

Trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingar som påverkar en enskild negativt, gör att hen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Studieavbrott, studieuppehåll och återupptagande

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande.

Påverka din utbildning!

Har du synpunkter på kurser, litteratur, examinationsformer, arbetsmiljö eller andra områden som berör dina studier? Kontakta studentrådet!

Låt andra läsa din uppsats

Har du skrivit en godkänd uppsats vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap? Då kan du publicera den i universitetets DiVA-portal.

Plagiering och fusk

Institutionen accepterar inte någon form av fusk. Det är du som student som ansvarar för att du genomför dina studier och examinationer på ett korrekt sätt.

Tillgodoräknande av kurs

Vill du räkna in en tidigare genomgången kurs inom ramen för din utbildning? Då ska du ansöka om ett tillgodoräknande.

Begäran om omprövning eller rättelse av betygsbeslut

En begäran om omprövning av betygsbeslut motiveras utförligt med hänsyn till betygskriterier eller förväntade studieresultat. Någon helt ny bedömning (av din tentamen eller prov) – i form av omrättning – görs däremot inte.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Mondo och Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva
rum 616, tel: 08-674 73 01

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Sarah Holst Kjaer
tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se  

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Kurser på avancerad nivå inom humaniora

HITTA DITT SCHEMA

Hitta ditt schema

Mitt universitet

Gå till Mitt universitet
Studentrådet