Det innebär bland annat att du vid all examination måste vara noga med att ange referenser och källor och se till att direkta citat är korrekt återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Plagiat är en form av fusk och kan leda till att du blir underkänd och/eller avstängd från dina studier.

Om du är det minsta tveksam inför vad som betraktas som fusk kan du kontakta studierektorn i ditt ämne. Du kan även läsa mer i Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden nedan.

Länk till riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet