Registrering och betygsrapportering 

Sigrun Helmfrid, rum E618
Registrering och betygsrapportering för kurser i etnologi. Information om ERG:s kandidatprogram.
Tel: 08-1207 6654
E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se

Pia Laselle, rum E620
Registrering och betygsrapportering för kurser i religionshistoria samt för forskarutbildning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
Tel: 08-16 22 22
E-post: pia.laselle@erg.su.se

Emilia Vendin, rum E622
Registrering och betygsrapportering för kurser i genusvetenskap.
Tel: 08-674 79 17
E-post: emilia.vendin@erg.su.se

Studievägledning

Studievägledning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap; fristående kurser samt kandidat- och masterprogram.
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Tentamensutlämning

Öppettider för tentamensutlämning

Utlandsstudier och studentinflytande

Jannica Vestergård
E-post: internationalcoordinator@erg.su.se