Om du behöver någon form av stöd under din utbildningstid bör du i god tid kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för att diskutera ditt individuella stödbehov och få nödvändig information.

Studentavdelningen kan hjälpa dig att formulera ett intyg där det står vilken hjälp du har behov av. Läs mer på Studentavdelningens sida om att Studera med funktionsnedsättning.

Kontaktperson vid ERG

Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid institutionen nås via: studievagledning@erg.su.se