Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet.  Det går alltså inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter kursstart räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan då söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt. Anmäler du avbrott mer än tre veckor efter att kursen/programmet startat kan du fortfarande fortsätta studierna vid ett senare tillfälle, men då i mån av plats.

Avbrott på fristående kurs

Studieavbrott för fristående kurs anmäles till utbildningsadministratören för din kurs. Mejladresser hittar du här: Studentexpeditionen vid ERG. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Avbrott på program

Studieavbrott på program meddelas studievägledningen via e-post studievagledning@erg.su.se. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll på utbildning genom att skicka e-post till studievagledning@erg.su.se. Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Skäl för studieuppehåll
 • Studieuppehåll från och med (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Datum för planerat återupptagande av studier (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Den utbildning du vill göra studieuppehåll i

Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget förutsatt att vi kan garantera plats på utbildningen.

Återupptagande

Har du ansökt om studieuppehåll anges hur och när du ska meddela återupptagande av studierna i den bekräftelse vi skickat till dig.