Ordinarie öppettider

Måndagar kl 12-13
Torsdagar kl 13-14

OBS. Numera är det bara salsskrivningar skrivna med penna samt vissa hemskrivningar eller inlämningsuppgifter som finns att hämta i ERG:s tentautlämning. De flesta examinationsuppgifter finns elektroniskt i Mondo eller Exia. Fråga din lärare om du är osäker på var din tenta finns.