Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som kurs eller delkurs inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du läst inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms universitet. Observera att endast hela kurser eller delkurser kan tillgodoräknas.

Observera att du måste vara antagen till Stockholms universitet för att kunna ansöka om tillgodoräknande.

Under terminstid är handläggningstid för tillgodoräknande 1-2 månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Handlingar om tillgodoräknanden som ej är kompletta (dvs som saknar studieintyg och kursplaner inkl litteraturlistor) kommer att återsändas utan behandling.

Blankett för tillgodoräknande finner du under bifogade filer nedan. Den skickas ifylld till:

ERG Registrator
Stockholms universitet
106 91 Stockholm