Om du har läst och fått godkänt på tidigare utbildning som kan anses motsvarande kurs eller del av kurs i en utbildning vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), så kan du ansöka om ett tillgodoräknande. Det är också möjligt att tillgodoräkna erfarenhet av yrkesverksamhet om den kan anses ge motsvarande kunskaper och färdigheter.

Observera att det krävs att du är antagen som student vid Stockholms universitet för att ansöka om tillgodoräknande.

När behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Om du avslutat en kurs vid Stockholms universitet, eller annat svenskt lärosäte, och vill ta med den i en examen vid sidan av dina ämnesstudier med progression i etnologi, genusvetenskap, eller religionshistoria så behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande.

Hur ansöker jag om ett tillgodoräknande?

Ansökan om tillgodoräknande görs via Ladok för studenter.

  1. Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken "Ansök om" och välj "Tillgodoräknande".
  2. Fyll i information om kursen du läst tidigare (grund för tillgodoräknande) och vilken kurs du vill att den ska tillgodoräknas som.

Observera att om du vill få flera kurser tillgodoräknade behöver du göra en separat ansökan för varje kurs.

Vad behöver jag bifoga min ansökan om tillgodoräknande?

När du ansöker om ett tillgodoräknande behöver du bifoga följande handlingar:

  1. Resultatintyg från Ladok. Du kan själv ladda ner ett resultatintyg på Ladok för studenter.
  2. Kursplan/kursplaner som gällde den termin du läste den eller de kurser som du vill åberopa i din tillgodoräknandeansökan.
  3. Det är även bra om du bifogar kursbeskrivningar och litteraturlistor, eller annan dokumentation som kan ge en så komplett bild som möjligt av den utbildning som du tidigare läst.

Observera att om du vill ansöka om att tillgodoräkna en kurs vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, som motsvarande en annan kurs vid samma institution så behöver du inte ladda upp kursplaner eller annat kursmaterial i din ansökan.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. När handläggningen är avslutad blir du kontaktad med beslut om din ansökan kan beviljas, eller om den avslås. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Instruktioner om hur du överklagar framgår på beslutet. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Övrigt

Ett tillgodoräknande är en administrativ- och inte en examinerande åtgärd. Det innebär att det inte sätts något betyg på den tillgodoräknade kursen. Delkurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg på helkurs.

Tillgodoräknandet får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet.

Vid tillgodoräknande inom program kan ett beviljat tillgodoräknande få konsekvenser för din studiegång där det i vissa fall kan uppstå luckor. Har du frågor eller funderingar kring hur ett tillgodoräknande påverkar din studiegång kan du kontakta studievägledningen.

Observera att CSN ej beviljar studiemedel för tillgodoräknade högskolepoäng.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknanden vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap hänvisas till de administrativa studierektorerna, eller till studievägledningen.