Obligatorisk anmälan på www.mitt.su.se – Mina studier - Tentamensanmälan.