Obligatorisk anmälan på www.mitt.su.se – Mina studier - Tentamensanmälan.

(Studenter i genusvetenskap som vill tentera Kulturstudier hänvisas till det ordinarie tentamenstillfället den 17/1).