OBS! Obligatorisk anmälan på www.mitt.su.se – Ladok för studenter - Tentamensanmälan.
Anmälan öppnar 1 månad innan och stänger 5 april.