Ansökan via Antagning.se. Sista ansökningsdag var den 15 april, men från den 15 juli kan du göra en sen anmälan till många av våra utbildningar.

Mer information om sen anmälan på Stockholms universitet

Mer information om sen anmälan på Antagning.se

Utbildningar i etnologi

Kurser dagtid

Etnologi I, 30 hp
Etnologi II, 30 hp
Etnologi - kandidatkurs, 30 hp
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp
Kulturhistoria, 7,5 hp
Samhälle och vardagsliv i Sverige (Sweden - Society and Everyday Life), 15 hp

Kurser kvällstid

Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation, 7,5 hp

Studenter på Campus
Foto: Eva Dalin

Kandidatprogram

Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp
Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp

Kurser avancerad nivå

Etnologisk kulturanalys, 7,5 hp
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning, 7,5 hp
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi, 7,5 hp
Specialkurs i etnologi, 7,5 hp

Program avancerad nivå

Magister- /Masterprogram i etnologi, 120 hp

Utbildningar i religionshistoria

Kurser dagtid

Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria - kandidatkurs, 30 hp
Religiösa texter och tolkningar, 7,5 hp
Europas förkristna religioner, 7,5 hp

Kurser kvällstid

Islamologi I - Introduktion och historisk översikt, 7,5 hp
Islamologi II - Samtida Islam, 7,5 hp
Introduktion till religionshistorien, 7,5 hp (ges även på distans)
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp (ges även på distans)
Islam, politik och våld, 7,5 hp (distans)

Kurser avancerad nivå

Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7,5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7,5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7,5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7,5 hp

Program avancerad nivå

Magister-/Masterprogram i religionshistoria, 120 hp

Utbildningar i genusvetenskap

Kurser dagtid

Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Kurser kvällstid

Introduktion i genusstudier, 15 hp

Kurser avancerad nivå

Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn, 7,5 hp
Genus och makt, 7,5 hp
Intersektionalitet, 7,5 hp

Program avancerad nivå

Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp