Foto: Niklas Björling

Utbildningar i etnologi

Grundnivå
Kurser på heltid
Etnologi I, 30 hp 1)
Etnologi II, 30 hp 1)
Etnologi kandidatkurs, 30 hp

Fristående kurser
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp
Kulturhistoria, 7,5 hp
Stadsliv, 7,5 hp

Sweden - Society and everyday life, 7.5 credits (Samhälle och vardagsliv i Sverige)

Kvällskurser
Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation, 7.5 hp
Mångfald och globalisering, 7,5 hp

Program
Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp
Mer information om programmet

Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp
Mer information om programmet

Avancerad nivå
Kurser
Etnologisk kulturanalys, 7.5 hp
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning, 7.5 hp
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi, 7,5 hp
Specialkurs i etnologi, 7.5 hp

Program
Magister- /Masterprogram i etnologi, 120 hp
Mer information om programmet

1) Inom "Etnologi I" och "Etnologi II" är tredje delkursen valbar och samläses. Höstterminer står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore: Ritual, berättelse och tradition". Vårterminer står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under terminen och kurserna ska inte sökas via Antagning.se.

Utbildningar i religionshistoria

Grundnivå
Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp
Europas förkristna religioner, 7.5 hp
Religiösa texter och tolkningar, 7.5 hp

Kvällskurser
Introduktion till religionshistorien, 7.5 hp
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt, 7.5 hp
Islamologi II - Samtida Islam, 7.5 hp
Abrahamitiska religioner, 7.5 hp

Avancerad nivå
Kurser
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7.5 hp
Text- och språkstudier II med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7.5 hp
Avancerad kurs i fornnordisk religion II, 7.5 hp
Samisk, finsk och baltisk religion II, 7.5 hp

Program
Magister-/Masterprogram i religionshistoria, 120 hp
Mer information om programmet

Utbildningar i genusvetenskap

Grundnivå
Kurser på dagtid
Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

Kvällskurs
Introduktion i genusstudier, 15 hp

Program
Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp
Mer information om programmet

Avancerad nivå
Kurser
Feministisk vetenskapskritik och kunskapssyn, 7.5 hp
Intersektionalitet, 7.5 hp
Maktteori för genusvetare, 7.5 hp

Program
Magister-/Masterprorgram i genusvetenskap
Mer information om programmet