Utbildningar i etnologi

Studenter utanför studenthuset
Foto: Niklas Björling

Grundnivå
Kurser på heltid
Etnologi I, 30 hp 1)
Etnologi II, 30 hp 1)
Etnologi kandidatkurs, 30 hp

Fristående kurser
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp
Kulturhistoria, 7,5 hp
Stadsliv, 7,5 hp
Sweden - Society and everyday life, 7.5 credits (Samhälle och vardagsliv i Sverige)

Kvällskurser
Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation, 7.5 hp
Mångfald och globalisering, 7,5 hp

Program
Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp
Mer information om programmet

Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp 
Mer information om programmet

Avancerad nivå
Kurser
Etnologisk kulturanalys, 7.5 hp
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning, 7.5 hp
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi, 7,5 hp
Specialkurs i etnologi, 7.5 hp

Program
Magister- /Masterprogram i etnologi, 120 hp
Mer information om programmet

1) Inom "Etnologi I" och "Etnologi II" är tredje delkursen valbar och samläses. Höstterminer står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore: Ritual, berättelse och tradition". Vårterminer står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under terminen och kurserna ska inte sökas via Antagning.se.

Utbildningar i religionshistoria

Grundnivå
Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp
Europas förkristna religioner, 7.5 hp
Religiösa texter och tolkningar, 7.5 hp

Kvällskurser
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt, 7.5 hp
Islamologi II - Samtida Islam, 7.5 hp
Abrahamitiska religioner, 7.5 hp

Distanskurser
Introduktion till religionshistorien, 7.5 hp 
Abrahamitiska religioner, 7.5 hp 

Avancerad nivå
Kurser
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7.5 hp
Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp (campus)
Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp (distans)
Inhemska religioner i norr, 7,5 hp (campus)
Inhemska religioner i norr, 7,5 hp (distans)

Program
Magister-/Masterprogram i religionshistoria, 120 hp
Mer information om programmet

Vy utanför Allhuset på campus
Foto: Amanda Jackalin

Utbildningar i genusvetenskap

 

Grundnivå
Kurser på dagtid
Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

Kvällskurs
Introduktion i genusstudier, 15 hp

Program
Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp 
Mer information om programmet

Avancerad nivå
Kurser
Feministisk vetenskapskritik och kunskapssyn, 7.5 hp
Intersektionalitet, 7.5 hp
Maktteori för genusvetare, 7.5 hp