Ansökan sker som vanligt via Antagning.se. Om du vill läsa mer om våra ämnen finns ytterligare information här.

Foto: Niklas Björling

Kurser i etnologi

Grundnivå
Kurser på heltid
Etnologi I, 30 hp 1)
Etnologi II, 30 hp 2)
Etnologi kandidatkurs, 30 hp
Sweden - Society and Everyday Life, 15 hp (Obs! Ges på engelska.)

Mitterminskurser
Kulturarvsanalys, 7,5 hp
Mångfald och globalisering, 7,5 hp
Sexualitetens kulturhistoria, 7,5 hp

Kvällskurser
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet, 7,5 hp

Avancerad nivå
Transnational practices: Diversities in a globalized world, 7,5 hp (Obs! Ges på engelska)
Kulturarvsprocesser och minnespolitik – perspektiv på 1900-talets Europa, 7,5 hp
Etnologi - magisterkurs, 15 hp
Etnologi – masterkurs, 30 hp

1) Inom "Etnologi I" och "Etnologi II" är tredje delkursen valbar och samläses. Höstterminer står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore: Ritual, berättelse och tradition". Vårterminer står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under terminen och kurserna ska inte sökas via Antagning.se.

Kurser i religionshistoria

Grundnivå
Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp
Religiösa texter och tolkningar, 7,5 hp

Kvällskurser
Islamologi III - Politisk islam, 7,5 hp
Islamologi IV - Islam i Sverige, 7,5 hp
Europas förkristna religioner, 7,5 hp
Syd- och Östasiens religioner, 7.5 hp

Avancerad nivå
Religionshistoria - magisterkurs, 15 hp
Religionshistoria   masterkurs, 30 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7.5 hp

Kurser i genusvetenskap

Grundnivå
Kurser på dagtid
Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp
Män och maskuliniteter, 7,5 hp
Normkritisk pedagogik, 15 hp

Kvällskurs
Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp

Avancerad nivå
Genusvetenskapliga metoder, 7,5 hp
Genusvetenskap - magisterkurs, 15 hp