Ansökan sker via Antagning.se. Om du vill läsa mer om våra ämnen finns ytterligare information här.

Kurser i etnologi

Grundnivå
Kurser på heltid
Etnologi I, 30 hp 1)
Etnologi II, 30 hp 1)
Etnologi kandidatkurs, 30 hp
Sweden - Society and Everyday Life, 15 hp (Obs! Ges på engelska.)

Mitterminskurser
Kulturarvsanalys, 7,5 hp
Mångfald och globalisering, 7,5 hp
Sexualitetens kulturhistoria, 7,5 hp

Kvällskurser
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet, 7,5 hp

Avancerad nivå
Transnational practices: Diversities in a globalized world, 7,5 hp (Obs! Ges på engelska)
Cultural Heritage and Politics of Memory - Europe in the 20th Century, 7.5 hp (Obs! Ges på engelska)

1) Inom "Etnologi I" och "Etnologi II" är den tredje delkursen valbar och samläses. På höstterminen kan du välja mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore: Ritual, berättelse och tradition". På vårterminen väljer du mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under terminen och kurserna ska inte sökas via Antagning.se.

Kurser i religionshistoria

Grundnivå
Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp 
Religiösa texter och tolkningar, 7,5 hp

Kvällskurser
Islamologi III - Politisk islam, 7,5 hp
Islamologi IV - Islam i Sverige, 7,5 hp
Europas förkristna religioner, 7,5 hp (distans)
Syd- och Östasiens religioner, 7.5 hp (distans)

Avancerad nivå
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7.5 hp
Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7.5 hp (distans)
Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7.5 hp (distans)
Avancerad kurs i fornnordisk religion I, 7.5 hp (distans)
Samisk, finsk och baltisk religion I, 7.5 hp (distans)

Kurser i genusvetenskap

Grundnivå
Kurser på dagtid
Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp
Män och maskuliniteter, 7,5 hp
Normkritisk pedagogik, 15 hp

Kvällskurs
Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp