Avancerad nivå

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på avancerad nivå höstterminen 2019. Med reservation för eventuella ändringar.

Läsanvisningar publiceras i samband med kursstart på respektive kurssajt i Athena. Där finner du även vissa artikeltexter.

OBS! Athena ersätter Mondo. I de litteraturlistor där det hänvisas till Mondo är det alltså Athena som gäller. Här hittar du en studentguide till Athena.

Litteraturlistorna bifogas som pdf-filer under "Bifogade filer" nedan.

Söker du efter scheman eller litteratur från tidigare terminer?

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet