Vårterminen 2017 ges för tredje gången vid ERG etnologikursen "Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa" på avancerad nivå.

På kursen diskuterar vi den begreppsliga komplexitet som finns inom kulturarvssektorn och som uttrycks i en livaktig akademisk diskussion om relationen mellan individuella och kollektiva minnen, materialitet, bevarande och inte minst förhållandet mellan makt och identitet.

Utifrån temana "industriarv", "svåra kulturarv" och "nostalgi och retro" analyseras olika aspekter av hur det förflutna påverkar samtiden och hur samtiden formar bilden av det som varit. Kursen fördjupar förståelsen för olika strategier inom kulturarvssektorn och betydelsen av olika slags kulturarv.

Till kursen i utbildningskatalogen