Aida Jobarteh
Aida Jobarteh

Först och främst, grattis till stipendiet! Du får det för ditt masterprojekt som ska påbörjas våren 2018. Vad ska det handla om?

Tack! Det ska handla om arbetsmigration, eller migrationsfrågor och den idealbild av Europa som finns bland många av dem som vill komma dit. I den gambiska diasporan är bilden av Europa mycket levande och där förstärks hela tiden en europeisk succébild. Mindre synlig är däremot migrationens baksida med osäkra båtar på Medelhavet och en livsfarlig väg genom Libyen. Man kan säga att min magisteruppsats var ett sorts förarbete till detta projekt. Men det finns många vinklar att betrakta ämnet ur. Denna gång kommer jag att använda mig av helt nya perspektiv.

I ditt tacktal nämnde du just att du tycker att etnologins forskningsmetoder tillför viktiga perspektiv i forskningen om migration. Vad, mer exakt, anser du att etnologin kan bidra med?

Jag tycker att etnologi kan bidra med vardagssynen, den mer personliga förståelsen av något. Det är annars lätt att hamna i generaliseringar och statistik. Etnologin sätter fingret på symboler och känslor och det som faktiskt driver människor, varför de agerar som de gör. Den visar att saker existerar mellan linjerna. En liten grupp kan representera en större samhällsutmaning som existerar i stora delar av hela Västafrika.

Hur stort var stipendiet? Och hur kommer du att använda dessa pengar i ditt projektarbete?

Stipendiet var på 10.000 kr och det kommer gå till en biljett till Italien och förhoppningsvis kanske även räcka till en del av resan till Gambia.

Flera som tidigare tilldelats detta stipendium har sedan gått vidare och blivit doktorander. Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag har alltid varit väldigt nyfiken och har lekt med tanken på att doktorera. Det är definitivt en möjlig väg. Men man måste ha en plan b, och jag kan också tänka mig att jobba med etnologi på annat sätt och försöka nå världen utanför akademin.