Grundnivå

Så blir du etnolog - från introduktion till kandidat

Med en kandidatexamen i etnologi får du verktyg att förstå, förklara och kritiskt undersöka dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

Scheman och litteratur - höstterminen 2018

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på grundnivå höstterminen 2018.

Scheman och litteratur - vårterminen 2018

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på grundnivå vårterminen 2018.

Scheman och litteraturlistor - höstterminen 2017

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på grundnivå höstterminen 2017.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Mondo och Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva
rum 616, tel: 08-674 73 01

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Sarah Holst Kjaer
tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se  

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Lisa Käll
tel: 08 - 674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Kurser på avancerad nivå inom humaniora

HITTA DITT SCHEMA

Hitta ditt schema

Mitt universitet

Gå till Mitt universitet
Studentrådet