För en kandidatexamen i etnologi krävs avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre års studier). Minst hälften ska vara etnologikurser. I kraven för kandidatexamen ingår att du ska ha gjort ett självständigt arbete (en uppsats) om minst 15 högskolepoäng, det vill säga en halv termins arbete. Kandidatuppsatsen ingår i Kandidatkursen.

Grundutbildning i etnologi

Etnologi I, 30 hp
- Perspektiv på människa, kultur och samhälle 7.5 hp
- Perspektiv på vardagsliv och social organisation 7.5 hp
- Valbar kurs, 7,5 hp
- Kulturanalys och samtidsperspektiv. 7.5 hp

Etnologi II, 30 hp
-Etnologiska problemområden 7.5 hp
- Metod 7.5 hp
- Valbar kurs 7,5 hp
- Skriftlig uppgift 7.5 hp

Kandidatkurs, 30 hp
Kandidatkursen har tre moment: en allmän inledande teori- och metodkurs, enskild fördjupning på ett tematiskt område och självständigt arbete med den kandidatuppsats som fungerar som examensarbete för dig som har etnologi som huvudämne i din utbildning på grundnivå.