Grundnivå

Så blir du etnolog - från introduktion till kandidat

Med en kandidatexamen i etnologi får du verktyg att förstå, förklara och kritiskt undersöka dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på grundnivå höstterminen 2019.

Schedule and course literature: Sweden – Society and Everyday life (autumn 2019)

Have you been admitted to the course "Sweden – Society and Everyday life" autumn 2019? Find the schedule and course literature here.

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i etnologi på grundnivå vårterminen 2019.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
Tel: 08-674 73 01
E-post: studievagledning@erg.su.se

Telefontid: måndag 10:00-11:30 samt onsdag 10:00-11:30. 
Besök enligt överenskommelse. 

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet