Kursen Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse går ut på att du som student ska få förståelse för natur- och kulturarv kan formas, genom att dels läsa nyckeltexter om natur- och kulturarv och därefter tillsammans med klassen göra en fältexkursion till en natur- och kulturarvsmiljö.

I år gick färden till världsarvet Falun med sin koppargruva. Tidigare resor har gått till bland annat Nyköping och världsarvet södra Ölands odlingslandskap.

– Under resan samlade vi in material till en gemensam fältrapport och gjorde intervjuer med personer som arbetar på olika sätt med världsarvet Falu gruva, för att lära oss om hur man bevarar och marknadsför en kultur- och naturarvsmiljö, säger Emma Wåhlgren, student.

Besök i Falu gruva
Besök i Falu gruva. Foto: Lars Kaijser
 

Besök ger olika perspektiv på världsarvet

Årets tre dagar långa besök i Falun innehöll bland annat besök i Falu gruva och Gruvmuseet, och flera träffar med personer som gav olika perspektiv på världsarvet. Däribland Faluns världsarvssamordnare som berättade om hur de arbetar med ett kulturarv som besöksmål och de kriterier ett världsarv behöver uppfylla.

– Att träffa människor som jobbar på riktigt med det vi studerar är ett nödvändigt inslag i den här sortens utbildning som sätter våra kunskaper i ett sammanhang. Det berikar, säger Anne-Mari Eliasson, student.

Under dagarna i fält arbetade studenterna i två grupper som bokade in egna intervjuer. Den ena gruppen träffade olika kulturverksamheter, såsom Dalarnas länsmuseum, medan den andra gruppen intervjuade aktörer som Visit Dalarna för att få ett näringslivsperspektiv.

Nyttig övning inför arbetslivet

Intervjuerna och materialet som studenterna samlar in under veckan ska sammanställas i en gemensam rapport som på olika sätt belyser världsarvet i Falun.

– Uppgiften för studenterna är sedan att utveckla en idé om en verksamhet som kan tillföra världsarvet nya kvalitéer, till exempel ett sätt att locka nya målgrupper en tid på året med färre besökare. Det är ett sätt att omvandla kunskaperna i ett praktiskt arbete, säger Lars Kaijser, etnolog och ansvarig för kursen.

Genom att arbeta med rapporten tillsammans i helklass är tanken är att studenterna dessutom får öva på ett arbetsliv där man behöver kunna samarbeta för att lösa olika uppgifter. 

Framför Gruvmuseet i Falun. Foto: Lars Kaijser
Framför Gruvmuseet i Falun. Foto: Lars Kaijser

– Efter den här kursen ska studenterna ut på praktik så det här är förhoppningsvis något de kommer att få direkt nytta av, säger Lars Kaijser.

– Det är nyttigt att komma ut i verkligheten och få förståelse för vad som förväntas av en. Det ger respekt inför att komma ut i arbetslivet, att man kan relatera till verkligheten och inte kommer direkt från skolbänken, säger studenten Olof Landegren.

Mer information