Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning.

För år 2020 utlyses ett eller flera stipendier om 25 000 kronor.

Nordiska museet. Foto: Pixabay.

Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studerande i etnologi med anknytning till Etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Stipendiet är avsett för mottagarens utbildning och utgör inte ersättning för arbete. Stipendiet kan ges för alla etnologiska teman. Prioritet kan ges sådana vilka behandlar svenskt arbetsliv. Redovisning lämnas, enligt överenskommelse, senast två månader efter det att medlen använts.

Ansökan ställd till Mats Rehnbergs minnesfond, Nordiska Museet, Box 27820, 115 93 Stockholm, skall vara inlämnad till registrator senast fredagen den 11 september 2020.

Stipendiet delas ut på Nordiska museets högtidsdag onsdagen den 24 oktober 2020.