Genusvetenskap

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Studera på ERG

Kurser och program i genusvetenskap

Här hittar du information om våra utbildningar i genusvetenskap med start under höstterminen 2019 (med reservation för ändringar). Antagningen öppnar för sen anmälan den 15 juli.

Utbildning i genusvetenskap på grundnivå

Här finner du vårt utbud av kurser i genusvetenskap på grundnivå. Observera att alla kurser inte ges varje termin. Se informationen om varje kurs för att se aktuella kurstillfällen.

Shoes liten

Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Det treåriga kandidatprogrammet i mångfaldsstudier riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig en bred kompetens på området för att aktivt och konkret arbeta med mångfaldsfrågor.

Genus magister-masterprogram

Redo för nästa steg?

Vill du skaffa dig kompetens att forma framtiden och en examen som verkligen betyder något? Vi ger vartannat år ett magister-/masterprogram i genusvetenskap där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Nästa programstart är höstterminen 2020.

Så här tar du en examen

Ett sätt att studera till en examen är att följa ett program. Men du kan även komponera din examen utifrån enstaka kurser. I båda fallen måste du följa examensreglerna för så kallade generella examina och ansöka om ett examensbevis för att få ut din examen.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva
rum 616, tel: 08-674 73 01

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet