Avancerad nivå

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du scheman, kursplaner och eventuella litteraturlistor för kurser i genusvetenskap på avancerad nivå vårterminen 2019.

Scheman och litteratur höstterminen 2018

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i genusvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2018.

Genus magister-masterprogram

Redo för nästa steg?

Vill du skaffa dig kompetens att forma framtiden och en examen som verkligen betyder något? Kom till oss och fördjupa dina kunskaper. I höst ger vi återigen vårt populära magister-/masterprogram i genusvetenskap.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Mondo och Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva
rum 616, tel: 08-674 73 01

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Sarah Holst Kjaer
tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se  

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Kurser på avancerad nivå inom humaniora

HITTA DITT SCHEMA

Hitta ditt schema

Mitt universitet

Gå till Mitt universitet
Studentrådet