Avancerad nivå

Scheman och litteratur - vårterminen 2021

Scheman och litteraturlistor till våra utbildningar publiceras i den digitala utbildningskatalogen i anslutning till respektive kurs. Här finner du länkar till våra kurser i genusvetenskap på avancerad vårterminen 2021.

Genus magister-masterprogram

Redo för nästa steg?

Vill du skaffa dig kompetens att forma framtiden och en examen som verkligen betyder något? På masterprogrammet i genusvetenskap får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Nästa programstart är höstterminen 2020.

Scheman och litteratur - höstterminen 2020

Här finner du länkar till våra kurser i genusvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2020.

Scheman och litteratur - vårterminen 2020

Här hittar du scheman, kursplaner och eventuella litteraturlistor för kurser i genusvetenskap på avancerad nivå vårterminen 2020. Med reservation för eventuella ändringar.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Jannica Vestergård
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Helena Hörnfeldt
tel: 08-16 1165
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet