Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Programmet riktar sig till dig som vill gå en komplett utbildning på hög nivå med fokus på genusvetenskaplig teori och intersektionell maktanalys.

Det ger dig möjlighet att i en uppsats utveckla såväl ditt kritiska som kreativa tänkande och fokusera på det genusvetenskapliga område som intresserar dig mest, hela tiden med stöd från en handledare väl insatt i ditt arbete.

Beroende på vilken typ av examen du väljer är utbildningen antingen ettårig (magisterexamen) eller tvåårig (masterexamen).

Avslutade programstudier ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå och goda förutsättningar för arbete inom yrken som kräver avancerade kunskaper om genus.

Programmet startar vartannat år, jämna läsår. Nästa programstart är höstterminen 2020.

Läs mer om masterprogrammet i utbildningskatalogen