Feministisk vetenskapskritik och kunskapssyn (GV7018) - schema
Maktteori för genusvetare (GV7019) - schema
Intersektionalitet (GV7020) - schema
Tematisk fördjupning i genusvetenskap (GV7023) - schema (endast programstudenter)

Läsanvisningar publiceras inför kursstart på respektive kurs sajt i Mondo. Vissa artiklar kommer också finnas tillgängliga i Mondo.
Litteraturlistorna ligger som bifogade filer här nedanför.

Söker du schema eller litteraturlista från föregående termin?