Avancerad nivå

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du scheman, kursplaner och eventuella litteraturlistor för kurser i genusvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2019.

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du scheman, kursplaner och eventuella litteraturlistor för kurser i genusvetenskap på avancerad nivå vårterminen 2019.

Genus magister-masterprogram

Redo för nästa steg?

Vill du skaffa dig kompetens att forma framtiden och en examen som verkligen betyder något? Vi ger vartannat år ett magister-/masterprogram i genusvetenskap där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Nästa programstart är höstterminen 2020.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
Tel: 08-674 73 01
E-post: studievagledning@erg.su.se

Telefontid: måndag 10:00-11:30 samt onsdag 10:00-11:30. 
Besök enligt överenskommelse. 

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet