Samtalet hade rubriken "Feministisk politik - möjligheter och begränsningar" och arrangerades av lärarna Cecilia Åse och Christina Alnevall för alla genusstudenter vid institutionen.

De inbjudna politikerna inledde med att berätta om sina feministiska förebilder och nämnde då bland andra Nina Björk, Moa Martinsson och den intersektionella rörelsen StreetGäris.

Sissela Nordling Blanco (FI), Daniel Helldén (Mp) och Charlotta Schenholm (L). Foto: Henning Brüllhoff.


Därfter diskuterades partiernas egna, interna jämställdhetsarbete, och paneldeltagarnas personliga erfarenheter av hot och hat i den politiska debatten. Politikerna fick också svara på en fråga från Cecilia Åse om vilka politiska verktyg som kan stävja denna typ av beteenden.

Under samtalets gång ställde också genusstudenterna flera frågor till panelen. De ville bland annat veta politikernas inställning till genusundervisning och genuspedagogik i skolan, vilken syn de hade på kvotering och vilka jämställdhetsfrågor de kommer att prioritera i sitt arbete framöver.

Panelsamtalet  "Feministisk politik - möjligheter och begränsningar" vid genusvetenskapen på ERG.
Läraren Christina Alnevall modererar panelsamtalet "Feministisk politik - möjligheter och begränsningar" vid genusvetenskapen på ERG.


Det blev ett innehållsrikt samtal och innan studenterna lämnade den välfyllda hörsalen fick de med sig peppande ord från samtliga talare om att fortsätta intressera sig för frågorna och - förstås - engagera sig politiskt.