Genusvetenskap

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Utbildning i genusvetenskap på grundnivå

Här finner du vårt utbud av kurser i genusvetenskap på grundnivå.

Genus magister-masterprogram

Redo för nästa steg?

Vill du skaffa dig kompetens att forma framtiden och en examen som verkligen betyder något? På masterprogrammet i genusvetenskap får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Nästa programstart är höstterminen 2020.

Så här tar du en examen

Ett sätt att studera till en examen är att följa ett program. Men du kan även komponera din examen utifrån enstaka kurser. I båda fallen måste du följa examensreglerna för så kallade generella examina och ansöka om ett examensbevis för att få ut din examen.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet