Avancerad nivå

Studier på avancerad nivå

Efter de grundläggande studierna på grundnivå, finns möjlighet att fortsätta på avancerad nivå. Studierna individualiseras och skräddarsys till din examen. På avancerad nivå fördjupas studierna med större krav på analys och resultat.

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på avancerad nivå vårterminen 2019, samt scheman och litteraturlistor i den mån de förekommer.

Scheman och litteratur - höstterminen 2018

Här hittar du kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2018, samt scheman och litteraturlistor i den mån de förekommer.

Magister masterprogram i religionshistoria 1

Magister/masterprogram i religionshistoria

Programmet vänder sig till dig som vill utvidga och fördjupa förståelsen av hur religiösa traditioner formeras, förändras och inverkar på mänskliga samhällen i historia och nutid.

Snow by John Singer Sargent Foto från Metropolitan Museum of Art Public Domain

Inhemska religioner i norr - separat studiegång inom masterprogrammet i religionshistoria

Vill du fördjupa dina kunskaper om fornnordisk, samisk, finsk och baltisk religion? Då ska du läsa studiegången ”Inhemska religioner i norr” inom vårt masterprogram.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Mondo och Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva
rum 616, tel: 08-674 73 01

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Sarah Holst Kjaer
tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se  

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Kurser på avancerad nivå inom humaniora

HITTA DITT SCHEMA

Hitta ditt schema

Mitt universitet

Gå till Mitt universitet
Studentrådet