"Snow" by John Singer Sargent. Foto från Metropolitan Museum of Art. Public Domain.
"Snow" by John Singer Sargent. Foto från Metropolitan Museum of Art. Public Domain.

Studiegången ger fördjupade kunskaper om inhemska religioner i norr och deras kulturhistoriska kontexter. Den förmedlar även avancerade kunskaper om forskningshistoriska frågeställningar samt aktuella teorier och metoder i studiet av dessa religioner.

Terminsupplägg

Termin I
1. Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
2. Religionshistorisk teori och metod I, 7,5 hp
3. Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp
4. Inhemska religioner i norr, 7,5 hp.

Termin II
1. Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp
2. Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp.
3. Avancerad kurs i fornnordisk religion I, 7,5 hp
4. Samisk, finsk och baltisk religion I, 7,5 hp

Termin III
1. Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp
2. Religionshistorisk teori och metod II, 7,5 hp
3. Text- och språkstudier II med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp
4. Avancerad kurs i fornnordisk religion II, 7,5 hp eller Samisk, finsk och baltisk religion II, 7,5 hp

Termin IV
Religionshistoria - masterkurs, 30 hp

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i humaniora, social- antropologi eller kulturgeografi inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Engelska 6 och Svenska 3.

För mer information om studiegången "Inhemska religioner i norr", vänligen kontakta professor Olof Sundqvist (olof.sundqvist@rel.su.se) eller studierektor Marja-Liisa Keinänen (marja-liisa.keinanen@rel.su.se).

Läs mer om magister-/masterprogrammet i utbildningskatalogen