Viking ship statue. Image by carolinw from Pixabay.
Image by carolinw from Pixabay.

Och kände du till att det var för att mjödet var givet av gudarna som vikingarna festdrack så att det skummade ur skäggen? Vill du veta mer om detta ska du läsa Avancerad kurs i fornnordisk religion I.

Med utgångspunkt i fornnordiska texter, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn behandlar kursen den religiösa dimensionen av yngre järnålderns och vikingatidens samhälle, dess myter, kultbruk och trosföreställningar.

Därtill ger kursen fördjupade kunskaper om ämnesområdets forsknings- och idéhistoria och behandlar och problematiserar för området relevanta källmaterial.

Avancerad kurs i fornnordisk religion I är en fördjupningskurs, men den kan också läsas av intresserade studenter som inte har gått grundkursen i religionshistoria eller Fornnordisk religion 1.

Kursen ges på distans på halvfart och är på 7,5 hp. Den börjar vecka 25.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Engelska 6 och Svenska 3.

För mer information, kontakta Andreas Nordberg, andreas.nordberg@rel.su.se.