Våren 2020 finns lediga platser på följande kurser:


• Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i
norr, 7,5 hp
• Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska
religioner i norr, 7,5 hp.
• Avancerad kurs i fornnordisk religion I, 7,5 hp
• Samisk, finsk och baltisk religion I, 7,5 hp


Om Inhemska religioner i norr

Studiegången ger dels en allmän orientering i studiet av dessa religioner, dels möjlighet till specialisering mot fornnordisk, samisk, finsk eller baltisk inhemsk religion. Kurserna ingår i masterprogrammet i religionshistoria men kan läsas som fristående kurser. Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i religionshistoria.


Förkunskapskrav

Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Engelska 6 och Svenska 3. Hela kursstrukturen hittar du här.


Sen anmälan öppnar den 13 december

Kurserna är öppna för sen anmälan från den 13 december 2019.


Mer information

Professor Olof Sundqvist, e-post: olof.sundqvist@rel.su.se

Studierektor Marja-Liisa Keinänen, e-post: marjaliisa.keinanen@rel.su.se