Under utbildningen får du läsa empiriska detaljstudier inom en mångfald av religiösa traditioner. Du får även tillägna dig avancerade kunskaper om aktuell teori- och metoddiskussion, samt relevanta vetenskapshistoriska frågeställningar.

Programmet innefattar även en studiegång mot inhemska religioner i norr. Studiegången ger dels en allmän orientering i studiet av dessa religioner, dels möjlighet till specialisering mot fornnordisk, samisk, finsk eller baltisk inhemsk religion. Studiegången avslutas med filosofie masterexamen.

Mer information om magister-/masterprogrammet i utbildningskatalogen