Avancerad nivå

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2019, samt scheman och litteraturlistor i den mån de förekommer. Med reservation för eventuella ändringar.

Religionshistorisk teori och metod I (RHA204) - schema
Religionshistorisk teori och metod II (RHA207) - schema (litteraturlista publiceras i augusti)
Specialstudium I (RHA205) - läskurs
Specialstudium II (RHA206) - läskurs
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I (RHA208) - läskurs
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II (RHA209) - läskurs
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I (RHA210) - läskurs
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II (RHA211) - läskurs
Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr (RHA301) - läskurs
Inhemska religioner i norr (RHA300) - campus - schema , distans - schema finns tillgängligt i Athena
Religionshistoria - magisterkurs (RHA201) - uppsatskurs
Religionshistoria - masterkurs (RHA202) - uppsatskurs

Kurs inom lärarprogram:
Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet (RKVA01) - schema

Litteraturlistorna ligger under bifogade filer nedan. Eventuella separata artikeltexter kommer att finnas tillgängliga i Athena.

OBS! Athena ersätter Mondo. I de litteraturlistor där det hänvisas till Mondo är det alltså Athena som gäller. Här hittar du en studentguide till Athena.

Terminsupplägg för Magister/masterprogrammet i Religionshistoria

Inhemska religioner i norr - studiegång inom Masterprogrammet i Religionshistoria

Söker du schema eller litteratur från en tidigare termin?

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet