Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I (RHA208)
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II (RHA209)
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I (RHA210)
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II (RHA211)
Religionshistoria - magisterkurs (RHA201)
Religionshistoria - masterkurs (RHA202)
Specialstudium I (RHA205)

Lärarutbildning

Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan (RKVA01) - schema

Läsanvisningar samt vissa artikeltexter kommer att göras tillgängliga via Mondo. Litteraturlistor till kurserna hittar du under bifogade filer nedan.

Söker du ett schema eller en litteraturlista från en tidigare termin?